ادامه مطلب

تاریخ ایجاد: یک شنیه 27 بهمن 1391 تعداد بازدید: 3905 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
فهرست نشریات کامپیوتری

ردیف

وب سایت نشریات

آدرس

1

بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.magiran.com/category.asp?cat=96

2

  دنیای انفورماتیک

http://itsecrets.ir/index.php?view=weblink&catid=43%3Airanian-mags&id=59%3Ainformit&option=com_weblinks&Itemid=129

3

 رایانه خبر 

 http://computernews.ir

4

 عصر ارتباط 

http://itsecrets.ir/index.php?view=weblink&catid=43%3Airanian-mags&id=12%3A1389-04-05-06-06-40&option=com_weblinks&Itemid=129

5

 عصر شبکه 

http://itsecrets.ir/index.php?view=weblink&catid=43%3Airanian-mags&id=43%3Aasre-shabakeh&option=com_weblinks&Itemid=129

6

اخبار و گزارشها صنعت کامپیوتر

- http://www.gsrp-fair.com

7

اینترنت

http://www.netmag.ir/

8

بزرگراه رایانه 

- http://www.chmag.com

9

بنیاد ملی بازیهای رایانه ای

http://www.ircg.ir/

10

تجارت الکترونیک و رایانه

http://itsecrets.ir/index.php?view=weblink&catid=43%3Airanian-mags&id=8%3A1389-04-05-06-07-12&option=com_weblinks&Itemid=129

11

دانش و کامپیوتر

http://www.daneshvacomputer.com/

12

دنیای کامپیوتر و ارتباطات

- http://www.ccwmagazine.com

13

روزنامه بزرگراه فناوری

http://itsecrets.ir/index.php?view=weblink&catid=43%3Airanian-mags&id=26%3A1389-04-06-11-04-34&option=com_weblinks&Itemid=129

14

روزنامه فناوران اطلاعات

http://itsecrets.ir/index.php?view=weblink&catid=43%3Airanian-mags&id=10%3A1389-04-05-06-05-49&option=com_weblinks&Itemid=129

15

ریزپردازنده

http://rizpardazandeh.com/

16

ضمیمه کلیک روزنامه جام جم

http://www.jamejamonline.ir/paperctgs.aspx?SID=251

17

علوم رایانه

- http://www.olumrayaneh.com

18

فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ( پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ) 

http://itsecrets.ir/index.php?view=weblink&catid=43%3Airanian-mags&id=22%3A1389-04-05-07-14-54&option=com_weblinks&Itemid=129

19

کامپیوتر جوان

http://itsecrets.ir/index.php?view=weblink&catid=43%3Airanian-mags&id=18%3A1389-04-05-06-58-08&option=com_weblinks&Itemid=129

20

گزارش کامپیوتر ( ماهنامه انجمن انفرماتیک ایران )

http://www.isi.org.ir/default.asp

21

ماهنامه رایانه

http://www.rayanehmag.net/official/1082 -

22

ماهنامه شبکه 

http://www.shabakeh-mag.com/

23

ماهنامه کاربر

 http://www.karbarmagazine.com

24

مجله علم الکترونیک و کامپیوتر

http://www.pcworldiran.com/

25

نرم افزار

http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=1818

26

نشریه الکترونیکی بازیهای کامپیوتری 

http://www.cgemag.com

27

وب ایران- مجتمع فنی تهران 

- http://www.webeiran.com

28

وب شناسی

http://www.webology.ir/

29

هنر و رایانه

http://www.artistpc.com/printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد