ادامه مطلب

تاریخ ایجاد: پنج شنبه 24 بهمن 1391 تعداد بازدید: 7274 تعداد نظرات ارسالی: 1 نویسنده: host
استانداردهای مهندسي نرم افزار

استانداردهاي مهندسي نرم‌افزار(نماتن-2):

·        درآمدي بر استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار  http://www.golsoft.com/images/upload/pdf.jpg

·        استاندارد طرح مديريت پروژه  1

·        استاندارد طرح كيفيت پروژه  1

·        استاندارد طرح مديريت پيكربندي  http://www.golsoft.com/images/upload/pdf.jpg

·        استاندارد سند توصيف متدولوژي  1

·        استاندارد طرح آزمون  http://www.golsoft.com/images/upload/pdf.jpg

·        استاندارد طرح تصديق و صحه‌گذاري  http://www.golsoft.com/images/upload/pdf.jpg

·        استاندارد طرح انتقال و تحويل نرم‌افزار  http://www.golsoft.com/images/upload/pdf.jpg

·        استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار  http://www.golsoft.com/images/upload/pdf.jpg

·        استاندارد طرح نظارت  http://www.golsoft.com/images/upload/pdf.jpg

·        واژه‌نامه  http://www.golsoft.com/images/upload/pdf.jpg

 استانداردهاي مهندسي نرم‌افزار(داخلي شركت مهندسي نرم‌افزاري گلستان):

·        شيوه‌نامه طراحي و ساخت پايگاه داده‌ها  http://www.golsoft.com/images/upload/pdf.jpg

·        شيوه‌نامه مدلسازي داده‌ها  http://www.golsoft.com/images/upload/pdf.jpg

·        استاندارد ساخت كاربردها  1

·        استاندارد ساخت روالهاي پايگاه داده‌ها  http://www.golsoft.com/images/upload/pdf.jpg

·        استاندارد طراحي واسط كاربر  1

·        استاندارد مستندسازي طراحي تفصيلي  1

  استانداردها

 در زمينه مهندسي نرم افزار، مجموعه­هاي متعددي از استانداردهاي بين المللي تهيه و منتشر شده است، که هريک مفروضات و دامنه کاربرد خاص خود را دارند. از جمله معروفترين اين استانداردها مي توان به نمونه هاي زير اشاره کرد:

 ·        مجموعه استانداردهاي مهندسي نرم افزار IEEE,IEEE/EIA12207

·        مجموعه استانداردهاي ISO/IEC

 ·        استانداردهاي مهندسي نرم افزار آژانس فضايي اروپا

 ·        استاندارد مديريت کيفيت نرم افزار TickIT

 ·        مجموعه استاندارد هاي مصوب نظام مهندسي توليد و توسعه نرم افزار (نماتن) مورد تاييد شوراي عالي انفورماتيک

   

استانداردهاي مديريتي

 استانداردهاي مديريتي مجموعه اي از اصول، ضوابط و روش هاي مديريتي را در روند اجراي پروژه هاي نرم‎افزاري تعيين مي‎کنند و فعاليت‎هاي لازم جهت دستيابي به اهداف کمي و کيفي مديريت در پروژه هاي نرم‎افزاري را مشخص مي‎نمايد.  از جمله اين استانداردهاي مديريتي مي توان به استاندارد طرح مديريت پروژه و استاندارد طرح مديريت پيکربندي اشاره نمود.

 استاندارد طرح مديريت پروژه (Project Management Plan)

 طرح مديريت پروژه (PMP) سندي است که اصول، ضوابط و روش هاي مديريت يک پروژه نرم‎افزاري را تعيين مي‎کند. اين طرح فرآيندهاي فني و مديريتي پروژه را تعيين کرده و فعاليت‎هاي لازم جهت دستيابي به اهداف پروژه را مشخص مي‎نمايد.

 هدف اصلي از تهيه PMP اطمينان از اين نکته است که همه عناصر درگير در پروژه ديد واحدي از اهداف، مراحل، سازماندهي ، و رويه‎هاي فني و مديريتي پروژه کسب کرده‎اند و تلاش همه اين عناصر در جهت دستيابي به اهداف پروژه هماهنگ و همسو شده است. طرح مديريت پروژه، در واقع طرح جامع يک پروژه است، به اين معني که همه طرح ها و استانداردهاي پروژه بايد درآن مورد اشاره و ارجاع قرار گيرد.

 

استاندارد طرح مديريت پيکربندي (Configuration Management Plan)

 طرح مديريت پيکربندي به منظور مشخص کردن فعاليت‎هاي لازم در فرآيند مديريت پيکربندي پروژه تهيه مي شود. اين طرح فعاليت‎هاي الزامي مديريت پيکربندي پروژه را مشخص کرده و مسئوليت و چگونگي انجام هر يک را تعيين مي‎نمايد. همچنين نحوه ثبت، نسخه برداري و نگهداري سوابق پيکربندي ابزارها و فرآورده‎هاي پروژه در اين طرح مشخص مي شود.

 

استانداردهاي کيفي

 هدف اين استانداردها فراهم سازي يک چهارچوب عملي براي مديريت کيفيت توليد نرم افزار از طريق توسعه روالهاي مؤثرتر در سيستم هاي مديريت کيفيت است. در دنيا رويه هاي شناخته شده تضمين کيفيت در حوزه نرم افزار حدود 4 الي 5 مورد هستند که نهايتا“ منشأ آنها به يکي از دو رويه معتبر ESI CMM با منشأ آمريکايي و يا ISO9001/TICKIT با منشأ اروپايي (انگليسي و سوئدي) مربوط مي شود.

 امروزه سري استانداردهاي مديريت کيفيت ISO9000 مرجع شناخته شده اي در الزامات و راهنماهاي سيستم هاي مديريت کيفيت در اکثر سازمانها است همچنين استاندارد TickIT بر مبناي استاندارد ISO9001 با هدف اصلي تشويق توسعه دهندگان سيستم هاي نرم افزاري در شناخت موضوعات ذيل تعريف شده است:

 ·        تعريف کيفيت در فرايند توليد نرم افزار

 ·        روش دستيابي به کيفيت

 ·        روش بهبود مداوم سيستم هاي مديريت کيفيتprintrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد