ادامه مطلب

تاریخ ایجاد: پنج شنبه 24 بهمن 1391 تعداد بازدید: 3456 تعداد نظرات ارسالی: 1 نویسنده: host
مفهوم مدرسه هوشمند و مراحل عملی هوشمند سازی آن

مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند به عنوان یکیاز مهمترین مولفه های نظام جمهوری اسلامی ایران، یک سازمان آموزشی وپرورشی پویا و یادگیرنده است که در جهت فرآیند یادگیری و بهبود مدیریت به صورتنظام یافته بازسازی شده است تا دانش آموزان سطوح مختلف را برای زندگیدر عصر اطلاعات و ارتباطات آماده نماید. یک مدرسه ی هوشمند، به عنوان یکسازمان یادگیرنده، در طول زمان تکامل یافته، و به طور مستمر، کارکنان حرفهای خود، منابع آموزشی و توانایی های اجرایی اش را توسعه می دهد.

مدرسه هوشمند مدرسه ای است که در آنروند اجرای کلیه فرآیندها اعم از مدیریت، نظارت،کنترل، یاددهی –یادگیری، منابع آموزشی و کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد وامور دفتری، ارتباطات و مبانی توسعه آنها، مبتنی بر فاوا و در جهت بهبود نظامآموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است.

پیوست ها : دریافت فایل مدرسه هوشمند و مراحل عملی هوشمند سازی آن


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد