ادامه مطلب

تاریخ ایجاد: پنج شنبه 24 بهمن 1391 تعداد بازدید: 3099 تعداد نظرات ارسالی: 1 نویسنده: host
محاسبه بهاي پروژه فناوري اطلاعات

تخمين هزينه­ هاي توليد و توسعه سيستم

 يكي  ازروشهاي تخمين، روش پايينبه بالا مي­باشد. در اين روش، پروژه به اجزاي كوچكتر تجزيه شده  و  نقشهر جزء و درصد مشاركت آن جزء در كل پروژه مشخص مي­گردد. با تخمين هزينه هر جزء واستفاده از روابط و فرمول­هاي مناسب، هزينه كل پروژه تخمين زده مي­شود. جدول ذيل ميزانكار و تلاش مورد نياز در پروژه­هاي با ابعاد متوسط مي­باشد كه شركت اوراكل ارائهنموده است. با توجه به جدول فاز ساخت بيشترين زمان پروژه را به خود اختصاص دادهو  فرآيند طراحي و ساخت ماژول بالاترين درصد تلاش را به خود اختصاص داده است.

يكي از روشهاي محاسبه بهاء يا هزينه نرم افزار

 با استفاده موارد زير مي­توانيد بهايپروژه نرم افزاري خود را مشخص نماييد كه اشمل:

 1.    مدت پروژه بهماه :

 2.    روش برنامهنويسي استفاده شده : غيرساخت­يافته - ساخت­يافته – ويژوال - شئي­گرا

 3.    مدل نرم افزار:اجراي بر روي يك سيستم بسته- اجراي بر روي چندين سيستم ناهمزمان-مدل توزيعي شبكه­اي(چندينسيستم همزمان)-  مشتري/خدمتگذار  Client / Server

 4.    سيستم عامل (غيروابسته به سيستم عامل- وابسته به سيستم عامل (داس- ويندوز- لينوكس- يونيكس-جاوا-سيمبين) )

 5.    تعداد افرادبرنامه نويس حاضر در پروژه :

 6.    مجموع سابقهافراد برنامه نويس به ماه :

 7.    ميزان پشتيبانيدر تعهد به ماه :

 8.    ميزان مشارکتکارفرما در پروژه :

 ·        کارفرما بدون مشخص نمودن محدوده ،پروژه را سفارش داده است

 ·        کارفرما با مشخص نمودن محدوده، پروژه را سفارش داده است

 ·        کارفرما با مشخص نمودن روال كار، پروژه را سفارش داده است

 ·        کارفرما با مشخص نمودن محدوده سطح انتظارات و روال كار، پروژه را سفارش داده است

 ·        کارفرما با مشخص نمودن محدوده سطح انتظارات و روال كار، پروژه را سفارش داده و درمرحله به مرحله تكميل پروژه مشاركت دارد

 9- آيا تحليل پروژه بر عهده شما است ؟بله/خير

 10- ماهيت پروژه :

 ·        توسعه يك سيستم قديمي

 ·        طراحي و توسعه يك سيستم جديد

 ·        توسعه يك سيستم جديد بر اساس ايده يك سيستم قديمي

 11- آيا كد برنامه را بايد تحويلدهيد؟ بله/خير

 12- تعداد اتصال به دستگاه سخت افزارجانبي :

 13- تعداد خروجي :

 14- تعداد ورودي :

  

 منبع : http://www.mhdsoft.com/indexf.asp?page=prcostprintrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد