محتوای مرتبط با سرفصل دروس

لیست زیر شامل آخرین سرفصل­های دروس مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و درسی ردیف وب سایت آدرس 1 دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://www.msrt.ir/fa/prog/ApprovedCourses/Forms/AllItems.aspx 2 شورای عالی برنامه­ ریزی دفتر گسترش – سازمان سنج...
سه شنبه 03 بهمن 1391
ردیف وب سایت آدرس 1 مرجع دانلود رایگان نرم افزار http://www.filehippo.com/ 2 مجموعه نرم افزاری گردو http://www.gerdoo.net/ 3 دانلود رایگان نرم افزار-سافت گذر http://www.softgozar.com 4 آسان دانلود http://www.asandownload.com/ 5 قدرتمندترین سایت دانل...
پنج شنبه 05 بهمن 1391
یک شنیه 01 شهریور 1394
سه شنبه 24 بهمن 1396
لینک دانلود اپلیکیشن درس همراه سروش
چهارشنبه 02 اسفند 1396